Den D - závěrečné zúčtování.

Ve čtvrtek 20. února 2014 proběhlo závěrečné dějství celoškolního projektu Den D, ve kterém naši studenti prezentovali odborné porotě své podnikatelské záměry. Vystoupilo osm soutěžních dvojic s velice zajímavými a odvážnými plány do budoucna.

Divadlo nekouše

Za našimi studenty přijelo Divadélko pro školy Hradec Králové. Bylo pro nás připraveno představení Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry. Soubor čítající pouze dva herce si nijak nezadal s velkými divadelními scénami. Odborný výklad střídaly hrané ukázky ze slavných her, chronologicky řazené od antiky po současnost. V jeden čas jsme tak měli možnost vidět Krále Oidipa, Othella, Hadriána z Římsů, Krále Ubu nebo Labutí jezero. Do vystoupení zapojili herci i naše studenty.

Manažerská akademie zažila netradiční čtvrtek

Až doposud platilo, že dnem otevřených dveří je na Manažerské akademii každý den a rodiče s žáky mohou naši školu vidět za běžného provozu. To samozřejmě platí i nadále, ale ve čtvrtek 23. ledna se dveře otevřely tak trochu netradičně.

Vsaď na svoji devítku

 

Ve čtvrtek 23. 1. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků projektu „Vsaď na svoji devítku“, který probíhal od října do prosince tohoto školního roku. Tento unikátní projekt byl založen na týmové spolupráci studentů prvního ročníku naší školy a žáků 9. tříd. 

        esf