Jak se líčit?

Studentky a jeden student 1. a 3. ročníků strávili ve čtvrtek 10.04.2014 příjemné dvě hodinky s vizážistkami z firmy Oriflame. Dozvěděli se zajímavé informace ohledně líčení, typologie, jak správně pečovat o pleť a tělo. Poutavé bylo povídaní o řeči těla, o tom, jak se správně obléci pro různé pracovní příležitosti, jak se chovat atd. Vizážistky nabídly našim studentkám možnost navštěvovat jejich kosmetický kroužek, o který byl velký zájem.

Den D - závěrečné zúčtování.

Ve čtvrtek 20. února 2014 proběhlo závěrečné dějství celoškolního projektu Den D, ve kterém naši studenti prezentovali odborné porotě své podnikatelské záměry. Vystoupilo osm soutěžních dvojic s velice zajímavými a odvážnými plány do budoucna. 

        esf