13.03.18
30.04.18
Mgr. Václav Horský
Matematický klokan
1.A1.C2.C3.A3.C4.C

Klokan přiletí v Březnu!

V pátek 16.3.2018 od 8:00 do 9:30 (bez přestávky). Několik základních info:

1) Cena pro každého - za každé 3 body nad 24 bodů je malá jednička (za 5 malých je jedna velká) do matematiky. Hlavní cena - o stupeň lepší známka na konci školního roku pro 2 nejlepší ve třídě (1.AC se počítá dohromady, ostatní zvlášť). Cílem je, aby každý mohl jenom získat bez rizika ztráty.

2) Náhradní termín je v úterý 27.3.2018 od 14:15 do 15:45 v zasedačce. Zde cena pro každého - opět za každé 3 body nad 24 bodů je malá jednička do matematiky. Pokud přeskočíte prvního ve vaší třídě, pak můžete opět získat hlavní cenu - o stupeň lepší známku na konci školního roku.

3) Pokud se někdo nemůže ze závažných důvodů zúčastnit řádného i náhradního termínu, domluví si panem Horským individuální termín. Cílem je, aby se účastnil každý bez výjimky. Pokud si někdo nedohodne náhradní termín do 30.4.2018 pak má o stupeň horší známku z matematiky na konci školního roku.

4) Účastníci školní akce Osvětim se mohou zúčastnit klokana, ale nemusí. To znamená, pokud se zúčastní, mohou získat cenu. Pokud se nezúčastní, nezískají nic, a o stupeň horší známku nemají.

Mnoho úspěchů přeje Horský

02.10.17
31.05.18
Mgr. Václav Horský
Praxe
3.C

Praxe v 3. ročíku oboru C je od 7.5.2018 do 25.5.2018. Praxi si studenti zajišťují sami. Praxe je příležitost udělat dobrý dojem ve vašem budoucím zaměstnání, popřípadě si zajistit i praxi, kterou budete mít placenout.

Každý student si zajistí vedoucího praxe z řad učitelů odborných předmětů a jemu dodá dohodu o zajištění praxe do 31.3.2018. Tuto dohodu si vyzvednete na sekretariátu ve 2 ks, kdy jednu si ponechá poskytovatel praxe a druhou dodáte vedoucímu praxe.

Mnoho úspěchů přeje Horský.


02.10.17
31.05.18
Mgr. Václav Horský
praxe
3.A

Praxe v 3. ročíku oboru A je od 14.5.2018 do 25.5.2018. Praxi si studenti zajišťují sami. Praxe je příležitost udělat dobrý dojem ve vašem budoucím zaměstnání, popřípadě si zajistit i praxi, kterou budete mít placenout.

Každý student si zajistí vedoucího praxe z řad učitelů odborných předmětů a jemu dodá dohodu o zajištění praxe do 31.3.2018. Tuto dohodu si vyzvednete na sekretariátu ve 2 ks, kdy jednu si ponechá poskytovatel praxe a druhou dodáte vedoucímu praxe.

Mnoho úspěchů přeje Horský.