30.06.17
30.08.17
Mgr. Václav Horský
Opravná zkouška z matematiky
4.C

Opravná zkouška z matematiky v úterý 29.8.2017 od 9:00 v učebně č. 5 se týká studentů:

1) Kateřina Zuntová.

Obsahem písemné zkoušky bude maturitní písemná práce:

Poplatek za opravnou zkoušku je 200,- Kč

30.06.17
30.08.17
Mgr. Václav Horský
Opravná zkouška z matematiky
3.C

Opravná zkouška z matematiky v úterý 29.8.2017 od 8:00 v učebně č. 5 se týká studentů:

1) Sabina Dymálková,

2) Gabriela Synková,

3) Lubomír Zavadovský.

Obsahem písemné zkoušky bude učivo druhého pololetí:

Základní goniometrické rovnice (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat3/m_3_gonio1_rce.pdf)

Výrazy s faktoriálem (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_vyrazy.pdf)

Rovnice s faktoriálem (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_rce.pdf)

Permutace, variace, kombinace (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/m_3_PVC.pdf)

Rovnice v kombinatorice (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/m_3_rcePVC.pdf)


Poplatek za opravnou zkoušku je 200,- Kč

30.06.17
30.08.17
Mgr. Václav Horský
Opravná zkouška z matematiky
2.A

Opravná zkouška z matematiky v úterý 29.8.2017 od 8:00 v učebně č. 5 se týká studentů:

1) Helena Novotná,

2) Šárka Švandová.

Obsahem písemné zkoušky bude učivo druhého pololetí:

Lineární lomená funkce (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat2/m_2_fce_lom.pdf)

Exponenciální rovnice (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat2/m_2_exp_rce.pdf)

Exponenciální nerovnice (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat2/m_2_exp_nerce.pdf)

Logaritmická funkce (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat2/m_2_log_fce.pdf)

Logaritmické rovnice (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat2/m_2_log_rce.pdf)

Definiční obor funkce (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat2/m_2_d(f).pdf)

Graf funkce (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat2/m_2_graf_fce.pdf)


Poplatek za opravnou zkoušku je 200,- Kč

27.06.17
30.08.17
Mgr. Václav Horský
Opravná zkouška z matematiky
1.C

Opravná zkouška z matematiky v úterý 29.8.2017 od 8:00 v učebně č. 5 se týká studentů:

1) Roman Dočekal,

2) Sabina Remarová.

Obsahem písemné zkoušky bude učivo druhého pololetí:

Linerání rovnice (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat1/m_1_linrce.pdf)

Soustava lineárních rovnic o 2 neznámých (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat1/m_1_lin2_sou.pdf)

Lineární (a konstantní) funkce (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat1/m_1_linfce_c.pdf)

Kvadratická funkce (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat1/m_1_kvfce.pdf)

Kvadratická rovnice pomocí rozkladu v součin (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat1/m_1_kv_rozklad.pdf)

Kvadratická rovnice pomocí diskriminantu (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat1/m_1_kv_diskri.pdf)

Výrazy s celočíselným exponentem (http://mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/mat1/m_1_mocZ.pdf)

Poplatek za opravnou zkoušku je 200,- Kč

26.06.17
30.08.17
Ing. Jana Musilová
OPRAVNÉ ZKOUŠKY (Musilová)
2.A2.C3.C

Opravná zkouška z ÚČETNICTVÍ A VEŘEJNÝCH FINANCÍ

se uskuteční v úterý 29. 8. 2017 v 9,00 hod

Rozsah: učivo 2. pololetí 2016/2017