Manažerská akademie

Přihlášení

Jiráskova 2 586 01 Jihlava +420 721 974 099 sekretariat@mg-akademie.cz

MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE - ŹURNALISTIKA

ver cinnost01

Mediální komunikace je moderní ekonomický obor zaměřený na získání ekonomických znalostí, komunikace s veřejností, mediální komunikace, praktických jazykových znalostí, schopnosti pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Klade důraz na osvojení zásad mluveného i psaného projevu, vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky. Seznamuje studenty s vývojovými trendy v Public Relations, principy marketingu, psychologií reklamy.

Nedílnou součástí programu je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání praktických znalostí z oblasti Public Relations, komunikačních schopností a vyšší úrovně samostatnosti. Program zahrnuje výuku 2 cizích jazyků angličtiny a němčiny.

Absolvent studijního programu Mediální komunikace je připravován pro práci v reklamních, marketingových a PR agenturách, ve sdělovacích prostředcích, v politických a dalších subjektech občanské společnosti, v odděleních styku s veřejností, v obchodních společnostech jako tiskový mluvčí a v samostatném podnikání. Současně má možnost studovat na vysokých školách.


Více o oboru se dozvíte na následujícím videu:

 


Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
Všeobecné předměty          
1.  Český jazyk a literatura ČJ 4 4 3 3 14
2.  1. cizí jazyk 1CJ 4 3 3 3 13
3.  2. cizí jazyk 2CJ 4 3 3 3 13
4.  1. cizí jazyk business 1CJB       1 1
5.  Občanská nauka ON     2 2 4
6.  Dějepis D  1 2     3
             
7.  Základy přírodních věd ZPV 2 2     4
8.  Zeměpis Z 2       2
9.  Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
10.  Matematika M 2 2 3 3 10
11. Psychologie komunikace PK 1       1
Odborné předměty          
12. Aplikovaná psychologie APs      2    2
13. Právo Pr 2  3  2    7
14. Veřejná správa VS 2
 3  2 2  9
15. Informační technologie IT 2  2  2 2  8
16. Veřejné finance VF    2      2
17. Technika administrativy TA 2  2      4
18. Písemná a elektronická komunikace PEK      2  2  4
19. Management Mg 2 2      4
20. Public relation PuR       3  3
21. Žurnalistika Ž     2 3 5
22. Mediální komunikace MK     2 3  4
23. Marketing Ma     2    2
Celkem   32 33 32 32  128
Odborná praxe       2 týdny 2 týdny  4 týdny
 

Maturitní zkouška „Mediální komunikace“

Společná část zadávaná MŠMT

Český jazyk

Volitelná zkouška

a)  Anglický  jazyk

b)  Německý  jazyk

c)  Matematika

žák si volí jednu zkoušku

Profilová část zadávaná školou

Ústní zkouška

a) Public relation, Informační technologie

b) Mediální komunikace, Žurnalistika

Písemná zkouška

c) Publicistika - praktická slohová práce