Manažerská akademie

Přihlášení

Jiráskova 2 586 01 Jihlava +420 721 974 099 sekretariat@mg-akademie.cz

EU projekty školy

Projekt: DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

EuPLAN OBNOVY

Projekt: Dotkněte se inovací Tablety do škol

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
V rámci výzvy: č. 51
Projekt proběhl.

Projekt: PRAXE - základ vzdělání

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
V rámci výzvy: č. 54

Projekt proběhl ve spolupráci s okresní hospodářskou komorou kraje Vysočina

 Projekt: Zahraničně - vzdělávací pobyt pro žáky a pedagogy

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ke vzdělávání
V rámci výzvy: č. 56
Proběhl zahraniční vzdělávací pobyty pro učitele, shadowing a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Projekt: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce blended-learningu.

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ke vzdělávání
V rámci výzvy: č. 57

Projekt: Erasmus + Shooootit

Spolupráce se zahraničními školami z Chorvatska a Řecka

V současné době je škola aktivně zapojena v dalších následujících aktivitách a projektech:

  1. Proškolení vyučujících německého jazyka přímo v Německu, jazykové rozšiřující kurzy paní Mgr. Kateřiny Fousové a Mgr. Petry Novotné.
  2. Týdenní výjezd deseti studentů naší akademie v říjnu 2015 do irského Dublinu, poznávací zájezd spojený s aktivní výukou anglického jazyka přímo ve škole v Dublinu, zajišťuje Mgr. Filip Konvalinka.
  3. Pokračování úspěšného loňského projektu Shootit! v Chorvatsku, v rámci programu Erasmus+. Spolupráce s chorvatskou školou na filmové tvorbě a dokumentování některých současných problémů mládeže.
  4. Proškolení 14. studentů školy v krátkodobém kurzu hostesek a promotérů a nabídnutí jejich služeb v rámci odborné praxe OHK v Jihlavě a dalším firmám.
  5. Pořízení 40 licencí na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu u firmy Langmaster. Možnost využití licencí i pro domácí přípravu žáků po dobu tří měsíců v celkové hodnotě skoro 200 000 Kč.